měření HLUKU (Kolaudace, tepelná čerpadla, pracovní prostředí..)

Akreditované měření hlukuAkreditovaná měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, technická měření, hlukové studie

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

AKREDITOVANÉ a AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Hluku v pracovním prostředí
(v chráněném prostoru staveb)


Hluku v mimopracovním prostředí
(venkovní hluk, hlukové studie)

za účelem:

• PŘIJETÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EXPOZICE

ve smyslu ochrany zdraví zaměstnanců dle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

KATEGORIZACE PRACÍ

dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

formou měření faktoru hluku (v pracovním prostředí) prostřednictvím akreditované nebo autorizované laboratoře.

• PLNĚNÍ POŽADAVKU orgánu KHS

v souladu s požadavky platných předpisů.

(akreditované měření venkovního hluku v mimopracovním prostředí)

(akreditované měření hluku v pracovním prostředí a chráněném prostoru staveb)

Hluk v pracovním prostředí

• při měření a hodnocení ustáleného proměnného a impulsního hluku na pracovišti pro účely kategorizace práce se vychází výlučně z ekvivalentních hladin akustického tlaku stanovených s kmitočtovým vážením A, a v případě impulsního hluku navíc z hladin špičkového akustického tlaku stanovených s kmitočtovým vážením C. Kmitočtová vážení A a C zohledňují souhrnně v celém rozsahu slyšitelných kmitočtů míru škodlivosti, rušivosti a dalších nepříznivých účinků jednotlivých kmitočtových složek hluku na pracovišti.

Kategorie

Do druhé kategorie se zařazuje práce,  při níž jsou osoby exponovány

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h je v rozmezí od 80 do 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 85 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) nepřekračuje, nebo

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h je v rozmezí od 80 do 84,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 85 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) nepřekračuje, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je v rozmezí od 130,0 do 139,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 140 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) nepřekračuje.

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12), avšak nepřekračuje 105 dB, nebo

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12), avšak nepřekračuje 105 dB, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 140 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12), avšak nepřekračuje 150 dB.

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A Leq,8h je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí, nebo

b) impulsnímu hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h nebo hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí.

Vzdělání a praxe v oboru HYGIENY PRÁCE

Odborníci s ATESTACÍ v oboru HYGIENY PRÁCE Vám poradí v odborných otázkách v dle platné legislativy a zkušeností.

MĚŘENÍ na míru. KATEGORIZACE PRACÍ, HLUKOVÉ STUDIE na přání.

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Postup poptávky - kontaktní formulář

1.

Pošlete nám svou poptávku

Pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem. Ochotně vám poradíme.

2.

Zašleme vám vypracovanou nezávaznou cenovou nabídku

Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni a bude-li vám vyhovovat, stačí ji pouze potvrdit a zaslat zpět.

3.

Termín měření

Po obdržení potvrzené cenové nabídky vám zašleme termín měření, ve který vám přijedeme dané měření provést. Poté vypracujeme protokoly, které vám ihned zašleme.

Vyplňte kontaktní formulář

    Naše služby