měření VIBRACÍ (Kategorizace, pracovní prostředí, přijetí opatření...)

Akreditované měření vibracíAkreditovaná měření vibrací v pracovním prostředí, technická měření, poradenství a konzultace

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

AKREDITOVANÉ a AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ

Vibrací v pracovním prostředí
(přenášené na ruce, celotělové)

za účelem:

• PŘIJETÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EXPOZICE

ve smyslu ochrany zdraví zaměstnanců dle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

KATEGORIZACE PRACÍ

dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

formou měření faktoru vibrací (přenášených na ruce, celotělových) prostřednictvím akreditované nebo autorizované laboratoře.

(akreditované měření vibrací přenášených na ruce)

(akreditované měření celotělových vibrací)

Chemické látky a směsi

• při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou týdenní expozice rozdělená jinak než na 5 osmihodinových směn, jiný počet směn za pracovní týden než 5 a proměnlivý počet hodin za sledované období, tj. týden, 30 kalendářních dnů nebo delší dobu, se pro zařazení práce do kategorií vychází z průměrné expozice vibracím přenášeným na ruce nebo celkovým vertikálním a horizontálním vibracím stanovené podle právního předpisu upravujícího ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Kategorie

Do druhé kategorie se zařazuje práce,  při níž jsou osoby exponovány

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h je v rozmezí od 118,0 do 127,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 128 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) nepřekračuje,

b) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž průměrná vážená hladina zrychlení Law, 8h je v rozmezí od 104,0 do 113,9 dB, avšak přípustný expoziční limit 114 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) nepřekračuje, nebo

c) vibracím přenášeným na ruce po dobu trvání některé dílčí pracovní operace, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,T překračuje 128 dB, nebo celkovým vertikálním a horizontálním vibracím po dobu trvání některé dílčí pracovní operace, jejichž průměrná vážená hladina zrychlení Law,T překračuje 114 dB, avšak ani u jedné z měřených dílčích pracovních operací nebyl překročen přípustný expoziční limit pro osmihodinovou směnu podle právního předpisu upravujícího ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12).

Do druhé kategorie se zařazuje také práce, při které dochází k expozici osob vibracím přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,T stanovená za dobu expozice T podle právního předpisu upravujícího ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12) 142 dB není překročena o více než 3 dB.

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lahv,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 128 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12), avšak nepřekračuje 134 dB, nebo

b) celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž průměrná souhrnná vážená hladiny zrychlení vibrací Law,8h dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 114 dB stanovený právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací12), avšak nepřekračuje 120 dB.

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lahv,8h je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí, nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž průměrná vážená hladina zrychlení vibrací Law,8h je vyšší, než je stanoveno u třetí kategorie.

Vzdělání a praxe v oboru HYGIENY PRÁCE

Odborníci s ATESTACÍ v oboru Vám poradí v odborných otázkách v dle platné legislativy a zkušeností.

MĚŘENÍ na míru. KATEGORIZACE PRACÍ na přání.

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Postup poptávky - kontaktní formulář

1.

Pošlete nám svou poptávku

Pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem. Ochotně vám poradíme.

2.

Zašleme vám vypracovanou nezávaznou cenovou nabídku

Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni a bude-li vám vyhovovat, stačí ji pouze potvrdit a zaslat zpět.

3.

Termín měření

Po obdržení potvrzené cenové nabídky vám zašleme termín měření, ve který vám přijedeme dané měření provést. Poté vypracujeme protokoly, které vám ihned zašleme.

Vyplňte kontaktní formulář

    Naše služby