měření MIKROKLIMA (Kolaudace, pracovní prostředí, horko, zima na hale, administrativa, open space v létě, v zimě...)

Autorizované měření mikroklimatických podmínekAkreditovaná měření mikroklimatických mikroklimatu v pracovního prostředí, technická měření, poradenství a konzultace

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

AUTORIZOVANÉ (AKREDITOVANÉ) MĚŘENÍ

Mikroklimatických podmínek (v zimním a letním období)

za účelem:

• PŘIJETÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EXPOZICE

ve smyslu ochrany zdraví zaměstnanců dle § 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

KATEGORIZACE PRACÍ

dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění

formou měření s kontinuálním záznamem moderními digitálními přístroji (kulový teploměr, datalogger pro záznam teploty a vlhkosti, proudění vzduchu a související) prostřednictvím akreditované nebo autorizované laboratoře.

(autorizované měření mikroklimatických podmínek)

MERTEX Laboratory - kulový teploměr digitální
akreditovane-mereni-mikroklimatu

(akreditované měření mikroklimatu)

Zátěž teplem

Kategorie

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10), avšak míra této zátěže ještě nevyžaduje k ochraně zdraví osob v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně režim střídání práce a bezpečnostní přestávky.
Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby na nevenkovním nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně exponovány zátěži teplem vyšší, než je maximální přípustná teplota stanovená pro kalendářní rok právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10), a míra této zátěže již vyžaduje k ochraně zdraví osob v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně režim střídání práce a bezpečnostní přestávky.
Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná v charakteristické směně za podmínek, kdy jsou překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem stanovené právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10) a ani při používání osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu střídání práce a bezpečnostní přestávky nelze vyloučit poškození zdraví osob.

Zátěž chladem

Kategorie

Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná v charakteristické směně na venkovním pracovišti, na němž korigovaná teplota vzduchu není nižší než + 4 °C, vykonávaná v prostorách s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem nezbytným k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu, v nichž nejsou teploty nižší než + 4 °C, nebo spojená se střídáním pobytu v teple a v chladu, například v chladírnách a mrazírnách.
Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za směnu v prostorách s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně, která je nižší než + 4 °C.
Do čtvrté kategorie se práce při zátěži chladem nezařazují (pro tuto kategorii nejsou stanoveny limity a nelze tak práci do této kategorie zařadit).

Existuje i přesnější forma

nabízíme i MĚŘENÍ TEPELNÉ ZÁTĚŽE / ZÁTĚŽE CHLADEM obsahující kromě měření mikroklimatických podmínek navíc i stanovení energetického výdeje a třídy práce na základě provedeného měření.

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Postup poptávky - kontaktní formulář

1.

Pošlete nám svou poptávku

Pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem. Ochotně vám poradíme.

2.

Zašleme vám vypracovanou nezávaznou cenovou nabídku

Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni a bude-li vám vyhovovat, stačí ji pouze potvrdit a zaslat zpět.

3.

Termín měření

Po obdržení potvrzené cenové nabídky vám zašleme termín měření, ve který vám přijedeme dané měření provést. Poté vypracujeme protokoly, které vám ihned zašleme.

Vyplňte kontaktní formulář

    Naše služby