Hygiena práce | Kategorizace prácePovinnost každého zaměstnavatele dle zákona 258/2000 Sb. předložit NÁVRH KATEGORIZACE PRACÍ

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Komplexní poradenství v oblasti
HYGIENY PRÁCE ve firmě

• odborné poradenství v oblasti hygieny práce na jednotlivých pracovištích firmy
• zavedení a udržování systému HYGIENY PRÁCE ve Vaší firmě
• účast na jednání s orgány státní správy, kontrolách a inspekcích
 

Kategorizace prací

• zpracování NÁVRHU KATEGORIZACE PRACÍ dle zák.č. 258/2000 Sb.
(na OSVČ který není zaměstnavatelem tedy výlučně bez zaměstnanců se aktuálně nevztahuje právní úprava kategorizace, jelikož § 43 zákona č. 258/2000 Sb., který tuto povinnost stanovoval i pro OSVČ bez zaměstnanců byl zákonem č. 267/2015 Sb. zrušen)
• zajištění souhlasného stanoviska a projednání s orgány státního dozoru
• zajištění dokumentace spojené s vedením rizikové práce
• přehledný systém zařazení jednotlivých profesí do kategorií
• seznámení zaměstnanců s riziky na pracovišti včetně školení

Vypracování dokumentace a podkladů pro kolaudace staveb

• vypracování dokumentace, zajištění projektové dokumentace pro stavební a kolaudační řízení
• zajištění souhlasného stanoviska dotčených orgánů státní správy

(poradenská a konzultační činnost)

Vypracování dokumentace ve firmě

• analýzy a návrhy technických a nápravných opatření /vzduchotechnika, ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní přestávky, ochranné nápoje/
• vypracování dokumentace k zajištění závodní preventivní lékařské péče
• analýzy a výpočty nahrazující měření
• vytipování měřících míst /ve finančně šetrném rozsahu pro Vaši firmu/
• vyhodnocení výsledků měření a jejich zapracování do systému Kategorizace prací
• zajištění souhlasných stanovisek dotčeného orgánu státní správy k projektovým dokumentacím, změnám užívání, kolaudacím staveb atd.
• účast na šetření nemocí z povolání a pomoc při zpracovávání dokumentace potřebné k šetření
• zajištění autorizovaných měření faktorů pracovního prostředí včetně vyhodnocení a interpretace výsledků měření

Odborníci v oblasti HYGIENY PRÁCE Vám poradí odborně, profesionálně a v souladu s legislativou.

KOMPLEXNÍ PÉČE na míru zákazníkovi. INDIVIDUÁLNÍ přístup ke klientovi.

Pošlete nám Email: mertex@mertexlab.cz

Postup poptávky - kontaktní formulář

1.

Pošlete nám svou poptávku

Pošlete nám poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se na nás obraťte s jakýmkoli dotazem. Ochotně vám poradíme.

2.

Zašleme vám vypracovanou nezávaznou cenovou nabídku

Budete-li s cenovou nabídkou spokojeni a bude-li vám vyhovovat, stačí ji pouze potvrdit a zaslat zpět.

3.

Termín měření

Po obdržení potvrzené cenové nabídky vám zašleme termín měření, ve který vám přijedeme dané měření provést. Poté vypracujeme protokoly, které vám ihned zašleme.

Vyplňte kontaktní formulář

    Naše služby