KATEGORIZACE PRACÍ - PRINCIPY, VÝZNAM A POŽADAVKY Z HLEDISKA PRAXE

Kategorizace prací- KURZ – nástroj prevence nemocí a bezpečnosti v pracovním procesu – povinnosti zaměstnavatele a její vliv na náročné profese a povolánív podání TEORIE versus PRAXE

poslat přihlášku na kurz: klikni ZDE https://nconzo.cz/

Zajímá Vás téma KATEGORIZACE PRACÍ?

chcete se seznámit s principy a významem kategorizace prací či možnosti využití kategorizace pro prevenci nemocí z povolání v pracovním procesu a jejím vlivem na náročné profese?

• pak by tento jednodenní kurz mohl být právě pro Vás.

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se zajímají o tuto oblast mimo prostředí hygienické služby.

Absolventi získají základní přehled o legislativních požadavcích kladených na zaměstnavatele a odbornou činnost v hygieně. Kurz zahrnuje definování pracovního prostředí, BOZP, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, seznamuje s rizikovými faktory pracovního prostředí a uvádí možnosti jejich objektivizace. Součásti kurzu je seznámení s problematikou náročných profesí v důchodovém systému a jejich návaznost na rizikové faktory pracovního prostředí a kategorizaci prací.

(KURZ KATEGORIZACE PRACÍ)

Kurz kategorizace prací
Náročné profese a povolání

(náročné profese a povolání)

Základní anotace kurzu:

• KATEGORIZACE PRACÍ: Seznámení s principy a významem kategorizace prací. Možnosti využití kategorizace pro prevenci nemocí z povolání v pracovním procesu a její vliv na náročné profese. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se zajímají o tuto oblast mimo prostředí hygienické služby
• VÝZNAM A POŽADAVKY: Pohled na legislativní požadavky a odbornou činnost v hygieně. Kurz zahrnuje definování pracovního prostředí, BOZP, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, a pojmenování rizikových faktorů pracovního prostředí
• ANALÝZA RIZIK: souhrn povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k identifikaci rizik a rizikových faktorů pracovního prostředí
• NÁROČNÉ PROFESE – náročné profese v důchodovém systému a jejich návaznost na rizikové faktory pracovního prostředí a kategorizaci prací
• RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ – vymezení rizikových faktorů a jejich možná objektivizace na pracovišti pro účely kategorizace v praktickém podání vedoucího autorizované laboratoře s letitou praxí.

poslat přihlášku na kurz: klikni ZDE https://nconzo.cz/

Naše služby